Uudised

Jaanuari Õigusuudised

2018 Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema...
Loe Rohkem

Detsembri Õigusuudised

2017 Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon Aktsionäril on...
Loe Rohkem

Novembri Õigusuudised

2017 Novembri Õigusuudiste teemad: 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena Õigusuudised valmivad...
Loe Rohkem

IFLR1000 tunnustab advokaadibürood TARK

2017 TARK`a tunnustati kõrgelt 2018 aasta rahvusvahelises väljaandes IFLR1000, mis võrdleb advokaadibüroosid nende klientide seas läbi viidud iga-aastaste küsitluste põhjal.   IFLR1000 tunnustab advokaadibüroo TARK laiapõhjalist...
Loe Rohkem

Oktoobri Õigusuudised

2017 Oktoobri Õigusuudiste teemad: Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist Õigusuudised...
Loe Rohkem

Aare Tark: Eesti majandus tormikindlaks

2017 Nii majandusteadus kui Lääne-Euroopa kogemus kinnitab, et kõige kestlikum ja šokikindlam on selline majanduskeskkond, kus pereettevõtetel on hea olla. Asi polegi vaid pereettevõtteis, vaid...
Loe Rohkem

Septembri Õigusuudised

2017 Septembri Õigusuudiste teemad: Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord Jõustus riigihangete regulatsiooni reform Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust...
Loe Rohkem

TARK nõustab ASi Eesti Raudtee

2017 2017. aasta mais kinnitas valitsus 135 miljoni eurose kogumahuga täiendavate taristuinvesteeringute programmi kolmeks järgmiseks aastaks. Raudteeinvesteeringutest kaheksa miljonit eurot on ette nähtud Haapsalu raudtee...
Loe Rohkem

Best Lawyers® tunnustas advokaadibürood TARK

2017 Juba kolm aastakümmet on Best Lawyers® usaldusväärselt ja erapooletult tunnustanud õigusteenuseid pakkuvaid ettevõtteid ja selle rahvusvahelise väljaande nimekirja jõudmine on silmapaistev saavutus ja au....
Loe Rohkem

Juuni Õigusuudised

2017 Juuni Õigusuudiste teemad: Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle...
Loe Rohkem

Mai Õigusuudised

2017 Mai Õigusuudiste teemad: Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda Riigikohus...
Loe Rohkem

Aprilli Õigusuudised

2017 Aprilli Õigusuudiste teemad: Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna Võlgniku maksejõulisuse hindamine Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek...
Loe Rohkem

Märtsi Õigusuudised

2017 Märtsi Õigusuudiste teemad 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses Riigikohus muutis oma varasemat praktikat – abikaasade ühisomandisse...
Loe Rohkem

Veebruari Õigusuudised

2017 Veebruari Õigusuudiste teemad 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud...
Loe Rohkem

Jaanuari Õigusuudised

2017 Jaanuari Õigusuudiste teemad Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks Välismaalaste...
Loe Rohkem

TARK esindas edukalt GFC Good Finance Company ASi

2016 TARK esindas edukalt  makseasutust GFC Good Finance Company AS Finantsinspektsioonilt tegevusloa taotlemisel Soomes, Saksamaal, Tšehhis ja Slovakkias makseteenuste ülepiiriliseks osutamiseks. Alates  22. novembrist 2016 saab ettevõte osutada...
Loe Rohkem

TARK esindas edukalt Tallinna Masinatehast

2016 TARK esindas edukalt Tallinna Masinatehast Põhja Tallinna suure tootmisala võõrandamisel Aktsiaseltsile Krulli Kvartal. Tallinna Masinatehast esindas tehingus partner Lada Riisna.

TARK nõustas Eesti Vabariiki AS Andmevara müügil

2016 TARK nõustas edukalt Siseministeeriumit AS´i Andmevara 100% aktsiate müügil IT investeeringute ettevõttele INVL Technology. TARKi tiim koos Redgate Capital finantsnõustajatega nõustasid Siseministeeriumit tehingu struktureerimisel,...
Loe Rohkem

Aare Tark: „tööturg nutilaste ootuses“

2016 Z-põlvkonna digioskused ja eneseteostuse soov on Eesti ettevõtjatele suur võimalus, kirjutab Advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark. Loe Aare Targa avaldatud artiklit siit.

TARK nõustas Inspecta omandamist Baltikumis

2015 TARK nõustas Kiwa ja Shield Group Internationali valdusettevõtjat ACTA Inspecta omandamisel Eestis, Lätis ja Leedus. Inspecta on üks juhtivaid inspekteerimise, sertifitseerimise ja katsetamise teenuse...
Loe Rohkem

PetroKazakhstan – maksuküsimustega seotud vaidlus

Esindasime nafta- ja maagaasituru liidri PetroChina tütarettevõtjat PetroKazakhstani maksuküsimustega seotud vaidluses. See harukordne vaidlus oli seotud topeltmaksustamise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingu kohaldamisega.

Topkraft OÜ – edukas pankrotivaidlus

Esindasime edukalt pankrotis Topkraft OÜ endisi juhatuse liikmeid vaidluses, kus pankrotivõlgnik nõudis juhatuse liikmetelt kahjuhüvitist summas 463 274 eurot. 28. oktoobril 2013 keeldus riigikohus hageja...
Loe Rohkem

Lukoil Eesti AS – vaidlus käendajaga

Esindasime ASi Lukoil Eesti vaidluses käendajaga. Vaidlus oli seotud ASi Lukoil Eesti ja selle kliendi juhatuse liikme vahel sõlmitud käenduslepingu kehtivusega. Lepinguga nõustus juhatuse liige...
Loe Rohkem

Erakapitaliinvesteering Coffee Inn ketti

TARK nõustas Baltikumi suurimat kohvipoodide ketti Coffee Inn ja selle aktsionäre seoses laienemiseks vahendite saamisega BaltCapilt, mis on juhtiv sõltumatu era- ja risikapitaliettevõtja Balti riikides....
Loe Rohkem

Tele2 Eesti – Televõrgu ASi omandamine

Nõustasime Tele2 Eestit lepingulistel läbirääkimistel, juriidilise auditi läbiviimisel ja koondumisteate koostamisel. Televõrgu AS asutati 2001. aastal. Äriühingu käsutuses on 2025. aastani 1600 kilomeetrit fiiberoptilist telekommunikatsioonivõrku...
Loe Rohkem

Eolané – Elcoteq Tallinna omandamine

Büroo abistas juhtivat Prantsuse tööstuselektroonika teenuste pakkujat Eolané’i Eesti elektroonikatehase AS Elqoteq Tallinn (uue nimega AS Eolane Tallinn) omandamisel Elcoteq SE pankrotivarast. AS Eolane Tallinn...
Loe Rohkem

Webmedia – tehingu finantseerimine

Nõustasime Webmediat Soome tarkvaraettevõtja CCC Corporation ostutehingu läbiviimisel ja tehinguks vajaliku laenu võtmisel. Eesti suurim tarkvaraarendaja Webmedia ostis ligi 97 protsenti Soome tarkvaraarendusettevõtja CCC Corporations...
Loe Rohkem

Webmedia – Zeroturnaroundi osaluse müük

Eesti suurim tarkvaraarendusettevõtja Webmedia müüs oma 35,89% osaluse Zeroturnaroundis – Eesti tarkvaraettevõtjas, mis on tuntud ja tunnustatud kui programmeerijatele suunatud toote JRebel arendaja. Webmedia osaluse...
Loe Rohkem

Tuuleparkide arendamine

TARK nõustas ühte Baltikumi suuremat tuuleparkide arendajat AS Nelja Energia ja selle Leedu tütarettevõtjaid regulatsiooni (load, litsentsid, juurdepääs võrgule jne) ja lepingutega (lepingud generaatoritootjate, võrguoperaatorite...
Loe Rohkem