fbpx

EQT Infrastructure Fund – Adven ASi omandamine

Nõustasime EQT Infrastructure Fundi Adven ASi (varasema ärinimega Fortum Termest AS) omandamisel. Viisime läbi Fortum Termest ASi juriidilise auditi ning nõustasime ostjat omandamis- ja seotud finantseerimistehingu Eesti õigusega seotud aspektide osas. See oli üks suuremaid ühinemis- ja omandamistehinguid Baltikumis aastal 2011. Tehingu tulemusena omandas EQT Infrastructure Fund 100% kaudse osaluse Adven ASis. Tehingu kogumaksumus oli ligikaudu 200 miljonit eurot.

EQT Infrastructure Fund kuulub ühte Põhja-Euroopa juhtivasse erakapitaligruppi. Adven AS varustab mitmeid Eesti piirkondi kaugküttega, pakub tööstusele ja teenuste sektorile kohandatud energialahendusi ning varustab nii ettevõtteid kui ka eratarbijaid maagaasiga.