Knowing. Acting. Winning.

Full Service Law Office Since 1991

Viimased uudised

Vaata kõiki uudised →

Inimesed

Energia
Isikuandmete kaitse
Regulatory
Konkurents
Ühinemised ja omandamised
Äriõigus
Ühinguõigus

Tanel Tark

Juhtivpartner

Äriõigus
Ühinguõigus
Energia ja infrastruktuur
Arbitraaž
Vaidluste lahendamine

Aare Tark

Vanempartner

Keskkonnaõigus
Restruktureerimine ja maksejõuetus
Kinnisvaratehingud
Infrastruktuuri – ning avaliku ja erasektori koostööprojektid
Era- ja riskikapital
Projektide finantseerimine
Kinnisvaraarendus ja regulatsioon
Ühinemised ja omandamised
Äriõigus
Ühinguõigus
Vaidluste lahendamine
Maksuõigus

Allar Aru

Partner

Kõik inimesed →

Teised meist

• Neil on ulatuslikud ja laialdased teadmised ning head kontaktid.
• Teenus vastas täielikult meie ootustele; nende advokaadid väärivad meie täielikku usaldust, sest nad on pühendunud ning pakuvad kiiret ja kvaliteetset teenust.
• Büroo pakub täielikku teenust ning lähtub alati kõige kõrgematest standarditest ning meie äri spetsiifikast.
• Advokaadid on korrektsed ja keskenduvad kliendile.

Legal 5002019

• Nad kuuluvad turu liidrite hulka
• Tegu on turul ühe vanema bürooga. Nad on ennast väga hästi sisse töötanud.
• Hea tasakaal tehniliste õigusalaste teadmiste ning ärilise lähenemise vahel.
• Kiired, ausad ja väga kogenud“, ühinemiste ja „omandamiste praktikagrupi kohta võib väita, et see on parim Baltikumis.

Chambers and Partners2019

TARK (endise nimega TARK GRUNTE SUTKIENE) sai TNS SIFO Prospera poolt 2015 aastal Balti riikides läbi viidud sõltumatus advokaadibüroode võrdlusuuringus üldarvestuses (overall performance) parima tulemuse Eestis ja Baltikumis tervikuna. Samalaadne uuring viidi läbi ka 2016 aastal, mille kohaselt TARK saavutas kõrgelt hinnatud 2.koha Eestis.

TNS SIFO Prospera2019

The Lawyer, üks mõjukamaid õigusväljaandeid Euroopas, omistas “Baltikumi aasta advokaadibüroo 2015” nimetuse Tark Grunte Sutkienele. See rahvusvaheliselt tunnustatud tiitel omistati meie advokaadibüroole oluliste tehingute eduka nõustamise eest Baltikumi regioonis.
Aare Tark: „See tiitel näitab selgelt, et oleme Baltikumi õigusturu liidrite hulgas. Selle suure tunnustuse pälvisime me tänu sellele, et keskendusime just sellele, mis on oluline kliendi äritegevuse seisukohalt ning pakkusime kliendile kõrgeimatele standarditele vastavat täielikku lahendust ja kompromissitut kvaliteeti.“

Baltikumi aasta advokaadibüroo 20152019
More about us →