fbpx

Tööõigus

Tööõigus

Nõustame oma kliente kõigis küsimustes, mis on seotud töötajate värbamise, töötasu- ja motivatsiooniskeemide väljatöötamise, töölepingute ülesütlemise ning kollektiivlepingute läbirääkimistega.
Meie advokaadid nõustavad äriühinguid ja juhtorganite liikmeid kõigis tööõiguse küsimustes, kaasa arvatud töö- ja kohtuvaidlustes. Meie prioriteediks on ennetustöö, et vältida töövaidlusi ja sellega kaasnevat tööandja vastutust. Meie klientideks on mitmed rahvusvahelised kontsernid ning oleme hästi kursis nende standardite ja ootustega.
Meeskond on võitnud mitmeid olulisi ja pretsedenti loovaid töövaidlusi.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • värbamine
 • lepingulised suhted
 • sisserändeprotseduurid
 • töötaja soodustused
 • aktsiaoptsioonid / motivatsiooniskeemid
 • töölepingute ülesütlemine, muuhulgas kollektiivne ülesütlemine
 • töötervishoid ja tööohutus
 • töökorralduse reeglid
 • töötaja vastutus
 • juhtkonna tasustamine
 • konkurentsipiirang
 • ärisaladuse kaitse
 • juhtkonna lepingute lõpetamine
 • muud tööõiguse teemad