fbpx

Pangandus ja Finantseerimine

Oleme nõustanud paljusid Baltimaade ja rahvusvahelisi kliente erinevates finants-, pangandus- ja kindlustusõiguse küsimustes. Teeme koostööd ettevõtete, valitsuste, finantsjärelevalveasutuste ning Euroopa Liidu institutsioonidega. Nõustame nii finantseerijaid kui laenu taotlejaid rahastamistehingute tegemisel, laenutaotlejate õigusauditi läbiviimisel, projektide finantseerimisel, tagatiste seadmisel, laenude restruktureerimisel ja muudes küsimustes. Finantsasutustele anname nõu finantsregulatsiooni alal, nende ettevõtete saneerimisel või tegevuse ümberkorraldamisel, samuti piiriüleste ning kohalike laenuportfellide omandamisel.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • Pangandusregulatsioon
 • varade tagatisel finantseerimine
 • finantsvõimendusega omandamiste finantseerimine
 • struktureeritud finantstehingud
 • võlgade restruktureerimine
 • kaupade, sh tooraine tagatisel finantseerimine
 • kindlustus
 • pangandusalaste vaidluste lahendamine
 • muud finantsteenustega seotud küsimused

Projektide finantseerimine

Aitame planeerida projektide finantseerimist, teha laenutaotlejate õigusauditit ja tehinguid läbi rääkida.
Oleme töötanud paljudele rahvusvahelistele finantsasutustele ning laenuvõtjatele ja nõustanud projektide finantseerimise erinevaid tahke, muu hulgas teinud laenutaotlejate õigusauditeid, aidanud seada tagatisi, läbi vaadanud tehingudokumente ja andnud õigusarvamusi. Juhtivad rahvusvahelised advokaadibürood usaldavad meile regulaarselt taolisi ülesandeid.

Kapitaliturud

Kapitaliturud on muutumas üha olulisemaks rahastusallikaks Baltikumi ettevõtete jaoks. Otsides alternatiive pankade finantseerimisele, noteerivad ettevõtted oma aktsiaid või võlakirju Baltikumi, Skandinaavia ja Ida-Euroopa börsidel.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • väärtpaberite avalik pakkumine
 • noteerimine ja noteerimise lõpetamine
 • väärtpaberite suunatud pakkumine
 • tuletisinstrumendid
 • väärtpaberibörs
 • finantsregulatsioon ja vaidluste lahendamine
 • väärtpaberistamine
 • muud kapitaliturgudega seotud küsimused