fbpx

Energia ja Infrastruktuur

Energia on strateegiline valdkond Balti riikide jaoks, kuivõrd otsitakse võimalusi, kuidas integreerida oma energiavõrgud Euroopa võrkudega, luua alternatiivseid energiaga varustamise võimalusi ja pöörata rohkem tähelepanu taastuvenergiale. Oleme nõustajana osalenud meie regiooni olulistes energiaprojektides, mistõttu viimaste aastate jooksul on energiasektor muutunud meie büroo üheks strateegiliseks valdkonnaks.

Meie energia praktikagrupp pakub täisteenust energiasektori ettevõtetele kohtuvaidlustes, regulatsiooni ja finantseerimise küsimustes. Nõustame riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi, järelevalveasutusi, investoreid ning teisi turuosalisi.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • veeldatud maagaas
 • elekter
 • nafta ja gaas
 • taastuvad energiaallikad
 • elektri edastamine ja targad elektrivõrgud
 • tuumaenergia
 • energiatõhusus
 • planeerimine ja regulatsioon
 • käitamine, load, hinnakujundus
 • võrkude hooldamine
 • energiakaubandus
 • energiaalased vaidlused
 • esindamine ametiasutustes

Infrastruktuur

Osutame täisteenust infrastruktuuri- ja avaliku ning erasektori koostööprojektides. Oleme nõustanud mitmeid erinevaid Baltikumi suurimaid energia-, transpordi- ning avaliku ja erasektori koostööprojekte. Meie advokaadid omavad antud valdkonnas põhjalikke kogemusi tehes pidevat koostööd järelevalveasutuste ning avaliku ja erasektori klientidega leidmaks parimaid strateegilisi lahendusi.

NÕUSTAME JA ESINDAMINE KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • teostatavuse ja keskkonnamõjude uuringud
 • kinnisvara ostmine ja üürimine, omandiga seotud õigused
 • planeeringud, projekteerimine ja ehitustööd
 • projektide finantseerimine, ELi fondid, maksudega seonduv, õigusauditite läbiviimine
 • haldus- ja regulatiivsed küsimused: projekteerimine ja planeeringud, ehitusload, keskkonnaküsimused,
 • hankemenetlus
 • riigihanked
 • avaliku ja erasektori koostööprojektid
 • kohtuvaidlused ja vaidluste lahendamine