fbpx

Meist

AdvokaadIbüroo TARK osutab õigusteenust kõikides valdkondades, olles enam spetsialiseerunud äriõigusele, ühinemistele ja omandamistele, konkurentsiõigusele, pangandus- ja finantsõigusele, energia ja infrastruktuuri projektidele, samuti kohtuvaidlustele nii tsiiviilasjades kui ka majandusalastes kriminaalasjades.

Advokaadibüroo TARK osutab õigusteenust Baltikumis koos oma partneritega Lätis – Skrastiņš & Dzenis ja Leedus – Motieka & Audzevičius.

JUHENDID:

  • Advokaadibüroo õigusteenuse osutamise üldtingimused leiad SIIT.
  • Juhendi advokaadi kinnitamistoimingute tegemiseks leiad SIIT.
  • Klientide materjalide hoidmise juhendi leiad SIIT.
  • Lisa 1 (Kliendi materjalide hoidmise juhend) leiad SIIT.
  • Kliendi vara hoidmise juhendi leiad SIIT.
  • Advokaadi ja advokaadiühingu reklaami juhendi leiad SIIT.
  • Rahapesu protseduurireeglid leiad SIIT.
  • Rahapesu teate juhendi leiad SIIT.