fbpx

Meist

AdvokaadIbüroo TARK osutab õigusteenust kõikides valdkondades, olles enam spetsialiseerunud äriõigusele, ühinemistele ja omandamistele, konkurentsiõigusele, pangandus- ja finantsõigusele, energia ja infrastruktuuri projektidele, samuti kohtuvaidlustele nii tsiiviilasjades kui ka majandusalastes kriminaalasjades.

Advokaadibüroo TARK osutab õigusteenust Baltikumis koos oma partneritega Lätis – Skrastiņš & Dzenis ja Leedus – Motieka & Audzevičius.

JUHENDID:

  • Advokaadibüroo õigusteenuse osutamise üldtingimused leiad SIIT
  • Juhendi advokaadi kinnitamistoimingute tegemiseks leiad SIIT
  • Advokaadi ja advokaadiühingu reklaami juhendi leiad SIIT
  • Klientide materjalide hoidmise juhendi leiad SIIT
  • Lisa 1 (Kliendi materjalide hoidmise juhend) leiad SIIT
  • Kliendi vara hoidmise juhendi leiad SIIT
  • Kliendilepingu juhendi leiad SIIT
  • Rahapesu ja terrorismi tõkestamise riskihinnangu leiad SIIT
  • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise protseduurireeglid leiad SIIT