Uudised

Novembri Õigusuudised

2018 Novembrikuu õigusuudiste teemad: Ema ja isa saavad tulevikus samal ajal vanemapuhkusel viibida Riigikogu võttis 17. oktoobril vastu perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste...
Loe Rohkem

Oktoobri Õigusuudised

2018 Oktoobrikuu õigusuudiste teemad: Lõpp tankistidele? Valitsus algatas seaduse ajakohastamiseks eelnõu Kas teie üürileping sisaldab keelatud leppetrahvi või liiga suurt viivist? Euroopa Liidu Parlament otsustas:...
Loe Rohkem

Kohustus avalikustada tegelikud kasusaajad

2018 1. septembril 2018 jõustusid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse sätted, mis kohustavad eraõiguslikke juriidilisi isikuid koguma ja hoidma äriregistri juures andmeid oma tegelike...
Loe Rohkem

Septembri Õigusuudised

2018 Septembrikuu õigusuudiste teemad: Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu...
Loe Rohkem

Juuni Õigusuudised

2018 Juunikuu õigusuudiste teemad: Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist Osanike koosoleku...
Loe Rohkem

TARK nõustas ESTO ASi

2018 TARK nõustas ESTO ASi ja selle asutajaid uue kapitali kaasamisel, mille tulemusena investorid finantseerivad äriühingu kasvu ning omandavad äriühingus osaluse. Käesoleval hetkel tehing ootab...
Loe Rohkem

Mai Õigusuudised

2018 Maikuu õigusuudiste teemad: Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama...
Loe Rohkem

Aprilli Õigusuudised

2018 Aprillikuu õigusuudiste teemad: 1. juunil jõustub uus autoveoseadus Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse...
Loe Rohkem

Märtsi Õigusuudised

2018 Märtsikuu õigusuudiste teemad: Tulemas on uus küberturvalisuse seadus Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma Õigusuudised valmivad Äripäeva...
Loe Rohkem

Veebruari Õigusuudised

2018 Veebruarikuu õigusuudiste teemad: Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja...
Loe Rohkem

Jaanuari Õigusuudised

2018 Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema...
Loe Rohkem

TARK nõustas edukalt Krimenit

2018 Krimen on Eesti kapitalil põhinev ettevõtte, mis tegeleb Ukrainas suuremastaabilise päikeseenergiajaama arendamisega. TARK nõustas Krimenit vähemusaktsionäride aktsiate tagasiostu tehingu läbiviimisel ning äriühingu ümberkorraldamisel. Krimenit...
Loe Rohkem

Detsembri Õigusuudised

2017 Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon Aktsionäril on...
Loe Rohkem

Novembri Õigusuudised

2017 Novembri Õigusuudiste teemad: 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena Õigusuudised valmivad...
Loe Rohkem

IFLR1000 tunnustab advokaadibürood TARK

2017 TARK`a tunnustati kõrgelt 2018 aasta rahvusvahelises väljaandes IFLR1000, mis võrdleb advokaadibüroosid nende klientide seas läbi viidud iga-aastaste küsitluste põhjal.   IFLR1000 tunnustab advokaadibüroo TARK laiapõhjalist...
Loe Rohkem

Oktoobri Õigusuudised

2017 Oktoobri Õigusuudiste teemad: Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist Õigusuudised...
Loe Rohkem

Aare Tark: Eesti majandus tormikindlaks

2017 Nii majandusteadus kui Lääne-Euroopa kogemus kinnitab, et kõige kestlikum ja šokikindlam on selline majanduskeskkond, kus pereettevõtetel on hea olla. Asi polegi vaid pereettevõtteis, vaid...
Loe Rohkem

Septembri Õigusuudised

2017 Septembri Õigusuudiste teemad: Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord Jõustus riigihangete regulatsiooni reform Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust...
Loe Rohkem

TARK nõustab ASi Eesti Raudtee

2017 2017. aasta mais kinnitas valitsus 135 miljoni eurose kogumahuga täiendavate taristuinvesteeringute programmi kolmeks järgmiseks aastaks. Raudteeinvesteeringutest kaheksa miljonit eurot on ette nähtud Haapsalu raudtee...
Loe Rohkem

Best Lawyers® tunnustas advokaadibürood TARK

2017 Juba kolm aastakümmet on Best Lawyers® usaldusväärselt ja erapooletult tunnustanud õigusteenuseid pakkuvaid ettevõtteid ja selle rahvusvahelise väljaande nimekirja jõudmine on silmapaistev saavutus ja au....
Loe Rohkem

Juuni Õigusuudised

2017 Juuni Õigusuudiste teemad: Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle...
Loe Rohkem

Mai Õigusuudised

2017 Mai Õigusuudiste teemad: Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda Riigikohus...
Loe Rohkem

Aprilli Õigusuudised

2017 Aprilli Õigusuudiste teemad: Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna Võlgniku maksejõulisuse hindamine Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek...
Loe Rohkem

Märtsi Õigusuudised

2017 Märtsi Õigusuudiste teemad 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses Riigikohus muutis oma varasemat praktikat – abikaasade ühisomandisse...
Loe Rohkem

Veebruari Õigusuudised

2017 Veebruari Õigusuudiste teemad 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud...
Loe Rohkem

Jaanuari Õigusuudised

2017 Jaanuari Õigusuudiste teemad Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks Välismaalaste...
Loe Rohkem

TARK esindas edukalt GFC Good Finance Company ASi

2016 TARK esindas edukalt  makseasutust GFC Good Finance Company AS Finantsinspektsioonilt tegevusloa taotlemisel Soomes, Saksamaal, Tšehhis ja Slovakkias makseteenuste ülepiiriliseks osutamiseks. Alates  22. novembrist 2016 saab ettevõte osutada...
Loe Rohkem

TARK esindas edukalt Tallinna Masinatehast

2016 TARK esindas edukalt Tallinna Masinatehast Põhja Tallinna suure tootmisala võõrandamisel Aktsiaseltsile Krulli Kvartal. Tallinna Masinatehast esindas tehingus partner Lada Riisna.

TARK nõustas Eesti Vabariiki AS Andmevara müügil

2016 TARK nõustas edukalt Siseministeeriumit AS´i Andmevara 100% aktsiate müügil IT investeeringute ettevõttele INVL Technology. TARKi tiim koos Redgate Capital finantsnõustajatega nõustasid Siseministeeriumit tehingu struktureerimisel,...
Loe Rohkem

Aare Tark: „tööturg nutilaste ootuses“

2016 Z-põlvkonna digioskused ja eneseteostuse soov on Eesti ettevõtjatele suur võimalus, kirjutab Advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark. Loe Aare Targa avaldatud artiklit siit.

TARK nõustas Inspecta omandamist Baltikumis

2015 TARK nõustas Kiwa ja Shield Group Internationali valdusettevõtjat ACTA Inspecta omandamisel Eestis, Lätis ja Leedus. Inspecta on üks juhtivaid inspekteerimise, sertifitseerimise ja katsetamise teenuse...
Loe Rohkem

PetroKazakhstan – maksuküsimustega seotud vaidlus

Esindasime nafta- ja maagaasituru liidri PetroChina tütarettevõtjat PetroKazakhstani maksuküsimustega seotud vaidluses. See harukordne vaidlus oli seotud topeltmaksustamise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingu kohaldamisega.

Topkraft OÜ – edukas pankrotivaidlus

Esindasime edukalt pankrotis Topkraft OÜ endisi juhatuse liikmeid vaidluses, kus pankrotivõlgnik nõudis juhatuse liikmetelt kahjuhüvitist summas 463 274 eurot. 28. oktoobril 2013 keeldus riigikohus hageja...
Loe Rohkem

Lukoil Eesti AS – vaidlus käendajaga

Esindasime ASi Lukoil Eesti vaidluses käendajaga. Vaidlus oli seotud ASi Lukoil Eesti ja selle kliendi juhatuse liikme vahel sõlmitud käenduslepingu kehtivusega. Lepinguga nõustus juhatuse liige...
Loe Rohkem

Erakapitaliinvesteering Coffee Inn ketti

TARK nõustas Baltikumi suurimat kohvipoodide ketti Coffee Inn ja selle aktsionäre seoses laienemiseks vahendite saamisega BaltCapilt, mis on juhtiv sõltumatu era- ja risikapitaliettevõtja Balti riikides....
Loe Rohkem