fbpx

Kinnisvara ja Planeeringud

Aitame Teid kõigis küsimustes, mis puudutavad kinnisvaraarendusprojekte. Näiteks maa omandamine, planeeringud, ehituslubade hankimine, ehitus ja kogu vajalik suhtlemine ametiasutustega.

Arendus ja ehitus on kõige keerulisem ja tehniliselt nõudlikum etapp kinnisvara elutsüklis. Tegemist on äärmiselt ulatuslikult reguleeritud valdkonnaga, mis hõlmab suhtlemist riiklike ja kohaliku omavalitsuse asutustega. Taoliste projektide õnnestumine eeldab suurt kogemust projektijuhtimises, tehnilistes ja õigusküsimustes ning projektis osalejate ühist pingutust. Juhendame Teid selles keerulises protsessis ning toome välja olulised nüansid ja riskikohad, et töötada aegsasti välja erinevad võimalused ja lahendused riskide juhtimiseks.

25 aastase jooksul oleme nõustanud paljusid arendajaid, strateegilisi investoreid ja infrastruktuuri haldajaid. Oleme kliente abistanud seoses mitmesuguste infrastruktuuriprojektide, keeruliste planeerimis- ja regulatsiooniküsimuste ning uusarendustega.

Meie klientide hulka kuuluvad riigiasutused, infrastruktuuriettevõtjad, investorid ja arendajad, energia-, kommunaalteenuste-, transpordi- ja muudest sektoritest, kinnisvaraarendajad, erakapitaliinvestorid ja muud investorid.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • tööstus- ja ärikinnisvara-, avaliku sektori kinnisvara ja elamuehitusprojektid
 • ostud/müügid, üürimine, omandiga seotud õigused
 • planeeringu-, projekteerimis- ja ehituslepingud, inseneriteenuste lepingud
 • öövõtja ja omaniku vastutus
 • kasutusrent
 • projektide ja tehingute finantseerimine, ELi finantseerimist puudutavad küsimused, restruktureerimine, maksejõuetus
 • haldusõiguse ja järelevalve küsimused: planeerimine ja maakasutus, ehitusload, keskkonnaküsimused, riigihanked
 • tagatised (hüpoteegid, pandid)
 • kohtuvaidlused ja vaidluste lahendamine

Infrastruktuuri- ning avaliku ja erasektori koostööprojektid

Pakume täisteenust infrastruktuuri- ning avaliku ja erasektori koostööprojektides. Oleme olnud nõustaja paljudes suurimates energia-, transpordi- ning avaliku ja erasektori koostööprojektides. Teeme igapäevaselt koostööd avaliku ja erasektori klientide, seadusandjate ja järelevalveasutustega, et leida oma klientidele parimaid strateegilisi lahendusi.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • kinnisvara ostmine ja üürimine, omandiga seotud õigused
 • planeeringud, projekteerimine ja ehitustööd
 • projektide finantseerimine, ELi fondid, maksudega seonduv, õigusauditite läbiviimine
 • haldus- ja regulatiivsed küsimused: projekteerimine ja planeeringud, ehitusload, keskkonnaküsimused, hankemenetlus
 • riigihanked
 • avaliku ja erasektori koostööprojektid
 • teostatavuse ja keskkonnamõjude uuringud
 • kohtuvaidlused ja vaidluste lahendamine

Kinnisvaratehingud

Aitame Teil osta ja müüa arendusprojekte ning äri- ja elamukinnisvara. Klientide nõustamine kinnisvaratehingutes on üheks meie töö nurgakiviks, sealhulgas abistame kinnisvaraarenduste finantseerimise, omandamise, kaasinvesteerimise lepingute, investeeringutest väljumise, võimenduse taseme muutmise, maksegraafikute läbirääkimise ning müügi- ja tagasirendilepingutega seotud küsimustes.

Kinnisvaratehingud nõuavad mitmekülgset pädevust, sealhulgas tehingute planeerimise, maksude, regulatsiooni, erakapitali, finantseerimise ning ühinemiste ja omandamiste valdkonnas. Tagame ühtse õigusabi, mis hõlmab kõiki nimetatud valdkondi. Meie eksperdid osalevad aktiivselt tehingus juba selle esimestest etappidest alates, et välja tuua kõik olulised probleemid ja pakkuda lahendusi.

Pakume enamat kui vaid õigusabi. Osaleme aktiivselt tehingus ja projektijuhtimise protsessis. Tegutsedes kliendi huvides, soovime mõista kõigi osapoolte huve ja riske, et keskenduda läbirääkimistel võtmeküsimustele.

Tegeleme pidevalt suure hulga suuremahuliste kohalike ja piiriüleste kinnisvaratehingutega. Meie klientide hulka kuuluvad kohalikud ja rahvusvahelised kinnisvaraarendajad, institutsionaalsed- ning erakapitaliinvestorid, kinnisvaraomanikud ja ühisettevõtted.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • kinnisvaratehingute struktureerimine
 • kinnisvara ja tehingute maksustamine
 • kinnisasjade õiguslikud auditid
 • kaasinvesteerimislepingud
 • omandamise finantseerimine ja refinantseerimine
 • nõustamislepingute läbirääkimine
 • tehingute läbirääkimine
 • garantii- ja kahjukindlustus
 • opereerimis- ja haldamislepingud
 • üüri- ja rendiläbirääkimised
 • ostu- ja tagasirendilepingud
 • kinnisvarainvesteeringute struktureerimine