fbpx

Maksu- ja Tolliamet – edukas esindamine riigikohtus pretsedenti loovas vaidluses

Riigikohus rahuldas Maksu- ja Tolliameti kassatsioonkaebuse juhatuse liikmete vastutusega seotud vaidluses. Kohus on lahendis väljendanud mitu olulist seisukohta seoses juhatuse liikmete vastutusega äriühingu võlausaldajate ees.

Kui juhatuse liige rikub kohustust esitada osaühingu püsiva maksejõuetuse korral osaühingu pankrotiavaldus, siis võib Maksu- ja Tolliamet esitada maksunõude väärtuse vähenemisest tuleneva nõude ka tsiviilõiguslikel alustel. Siiani on maksuhaldur eelistanud oma nõuete maksmapanemisel haldusõiguslikku vastutusmenetlust.

Lahend on oluline ettevõtjate jaoks ka laiemalt, sest riigikohus selgitab juhatuse liikme vastutuse aluseid ning võlausaldajate võimalusi ja kaitsenorme.