fbpx

Modern Times Group (MTB) AB – pakkumine enamusosaluse omandamiseks Starman ASis

Nõustasime rahvusvahelist meediakontserni MTG Starmanis (Eesti suurim kaabel-TV operaator ning suuruselt teine interneti- ja telefoniteenuse pakkuja) enamusosaluse ostmiseks tehtud pakkumise konkurentsiõiguse ja regulatsiooniga seotud aspektides.
Regulatsiooni analüüs oli pakkumise oluline osa, sest MTG on juba tegev Eesti tasulise televisiooni turul (Viasati satelliitkanalite näol) ning samuti sellele eelneval vabalt levitatavate kommertskanalite turul (TV3) ja teistele tasulise televisiooniteenuse pakkujatele (sh Starman, Elion ja STV) premium-klassi telekanalite (TV1000) hulgimüügi turul.

Seega: Starmani lisamine MTG olemasolevale tegevusele Eestis tekitas mitmeid potentsiaalseid konkurentsiküsimusi, mida tuli kindlaks teha, mõõta ja hinnata.
Regulatsiooni analüüsi käigus tegime me järgmist: (a) tegime kindlaks turu võimalikud erinevad määratlused ning tõenäosuse, et Eesti Konkurentsiamet mõne neist kasutusele võtab; (b) tegime kindlaks võimalikud konkurentsiprobleemid (nii horisontaalsed kui ka vertikaalsed) ja hindasime neid ning tegime kindlaks ka iga probleemi võimalikud lahendused ja hindasime neid; seejärel (b) koostasime baasstsenaariumi ja negatiivsed stsenaariumid, tuues välja võimalikud konkurentsiprobleemid ja nende võimalikud lahendused koos tõenäosuse ja mõjuga äritegevusele, st koostasime eesootava koondumise kontrolli stsenaariumi.