fbpx

50% osalust toob 99% tõenäosusega vaidluse

Harv ei ole olukord, kus ettevõtte kaks omanikku, kes on omavahel hästi läbi saades heas usus jaganud ettevõtte osakapitali 50-50 põhimõttel, leiavad ennast ühel päeval oluliste ja keeruliste dilemmade ees. Praktikas on tegemist situatsiooniga, mida võib kirjeldada ka kui nn patiseisuna, kuna erimeelsustel olevad omanikud ei saa efektiivselt oma omanikuõigusi tegelikkuses rakendada.

Meie klient, Baltikumis pikaajaliselt tegutsenud populaarse kosmeetikaga tegeleva ettevõtte omanik leidis ennast eelnevalt kirjeldatud raskes olukorras. Aastate vältel tekkinud erimeelsused äri edendamise ja juhtimise küsimustes olid viinud lahendamatu tülini teise kaasomanikuga. Nagu säärastes olukordades tihti tavaks, muutus omanikevaheline konflikt õigusvaidluseks, mis ähvardas äritegevuse täielikult peatada. Pooltel oli sisuliselt võimatu vastu võtta osanike ja juhtimise tasandil otsuseid, mis viiksid ettevõtte tegevust efektiivselt edasi. Osanikevahelised vaidlused üldkoosolekutel kasvasid üle erinevateks vaidlusteks kohtusaalides. Meie klient saavutas lõpuks soovitud tulemuse pooltevahelise kompromissi kinnitamisega, mis hõlmas ka erinevaid kohtuvaidlusi.