fbpx

Advokaadibüroo TARK esindas edukalt klienti suuremahulises restaureerimise riigihankes

Hankija tegi restaureerimise riigihankes otsuse, millega lükkas tagasi kliendi pakkumuse kui riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele mittevastava ja tunnistas edukaks teise pakkuja pakkumuse.

Kliendi pakkumuse tagasi lükkamise põhjuseks tõi hankija otsuses esile asjaolu, et klient lisas pakkumuse maksumuse esildise vormile täiendavaid kuluridu ehk tööde kirjeldusi. Hanke alusdokumentide kohaselt tuli pakkumuse koosseisus esitada täidetud maksumuse esildise vorm ilma omapoolsete muudatusteta.

Klient vaidlustas hankija otsuse, millega hankija lükkas kliendi pakkumuse tagasi, riigihangete vaidlustuskomisjonis (VAKO).

VAKO leidis, et kuigi pakkujatele pidi olema arusaadav, et pakkumuse koosseisus tuleb esitada täidetud maksumuse vorm ilma omapoolsete muudatusteta, ei ole vaidlust selles, et kliendi poolt pakkumuse maksumuse esildisele lisatud tööd tuleb vastavalt riigihanke alusdokumentidele teostada. VAKO nõustus kliendiga, et maksumuse vormis pole selliseid ridu, kuhu kliendi lisatud tööd oleksid sobinud, seega ei saanud nende tööde maksumust esitada mingite teiste tööde maksumuse sees nagu väitis VAKO menetluses hankija.

Ainuüksi hankija poolt pakkumuse vastavuse kontrollimisel puuduste leidmine pakkumuses (ridade lisamine maksumuse vormi, rea nimetuse muutmine) ei tähenda, et pakkumus kuulub (automaatselt) tagasi lükkamisele. Kliendi poolt maksumuse vormis ridade lisamisele ja rea nimetuse muutmisele tuli hankijal anda hinnang, võtta seisukoht, kas need on sisulised puudused või mitte. Sellised põhjendused hankija otsuses puudusid. VAKO nõustus kliendiga, et tegemist ei olnud sisulise puudusega, mis oleks andnud aluse kliendi pakkumus tagasi lükata.

Hankijal oli just kliendi pakkumusest võimalik tuvastada seda, et klient on pakkumuse maksumuses arvesse võtnud ka need tööd, mille maksumuse esitamine polnud maksumuse vormis ette nähtud, kuid mis tulevad hankelepingu täitmise käigus teostada.

VAKO-s peetud vaidluse tulemusena tunnistas VAKO kehtetuks hankija otsuse lükata kliendi pakkumus tagasi ning hankijal tuleb restaureerimise hankes esitatud pakkumused uuesti ümber hinnata.

Klienti esindasid advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin ja partner Allar Aru.