fbpx

AS Hotell Viru – edukas esindamine ringkonnakohtus

Tallinna ringkonnakohus tühistas oma 9. septembri otsusega halduskohtu varasemad otsused ja andis niinimetatud Viru Poja kohtuvaidluses õiguse ASile Hotell Viru. Kohus leidis, et AS Hotell Viru kahjunõue otsese varalise kahju hüvitamiseks seoses Viru väljaku detailplaneeringuga on põhjendatud. Sellest tulenevalt on Hotell Virul õigus nõuda Tallinna Linnavolikogult ja Tallinna Linnavalitsuselt kuni 6,7 miljoni Eesti krooni ulatuses kulude hüvitamist ning praeguseks juba 3 aasta jagu viiviseid.
Vaidlus sai alguse, kui Tallinna linnavolikogu otsustas 19. juunil 2008. aastal tunnistada kehtetuks Viru väljaku detailplaneeringus ette nähtud Viru Poja ehituse, mis oleks olnud Viru hotelli juurdeehitus ning jäänud praeguse Viru hotelli kõrvale Tammsaare pargi poolsesse külge. Juurdeehitust nägi ette 1996. aastal Viru väljaku arendamise konkursi võitnud kavand, mille alusel tehtud detailplaneering kinnitati 1999. aastal.