fbpx
Allar Aru

Koostöö Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangaga

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) koostas uue tervikliku ja uuendusliku EBRD ettevõtte saneerimise hinnangu maksejõuetussüsteemide kohta.

Keskenduti ettevõtete saneerimise tõhususele, tulemuslikkusele ja paindlikkusele maksejõuetuse raames 38 areneva turumajandusega riigis, kuhu EBRD ja teised ettevõtted investeerivad.

Kui toetav on riikide maksejõuetusraamistik? Kuivõrd aitavad need ettevõtetel üle elada keerulisi majandustingimusi ja ületada ajutisi finantsraskusi? Mil määral pakuvad need rahvusvahelistele investoritele usaldust?

Advokaadibüroo TARK partner Allar Aru nõustas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka (EBRD) ning aitas koostada saneerimis- ja pankrotimenetluse ülevaate Eesti kohta.

Lisaks saab tutuvuda: https://ebrd-restructuring.com/storage/uploads/documents/13472%20EBRD%20(Estonia%20Country%20Profile%20ARTWORK).pdf