fbpx

TARK esindas kohtus edukalt kinnisvarabürood maaklerilepingust tõusetunud vaidluses

Kinnisvarabüroo nõudis kinnistu müüjalt maaklerilepingust tulenevat maakleritasu kinnisvara müügi vahendamise eest.

Müügi vahendamine tähendab lepingu sõlmimiseks müüja ja ostja kokkuviimist, samuti lepingu sõlmimiseks vajalike ettevalmistuste tegemist. Maakleril on õigus maakleritasule alates tema vahendamise või osutamise tulemusena müügilepingu sõlmimisest.

Antud kaasuses selgus, et müüja ja ostja vahel oli olnud enne maaklerilepingu sõlmimist varasem kontakt, sest siis tegeles müüja kinnistu müügiga iseseisvalt. Maakler oli siiski aktiivselt tegev muude müügiks ettevalmistavate toimingute ettevalmistamisel. Kinnisvara müüja keeldus pärast müügitehingu sõlmimist kinnisvarabüroole maakleritasu maksmast, sest väidetavalt oli müüja kinnistu ostja ise leidnud.

Kohus leidis, et antud juhul oleks maakleri tegevust arvestades ebaproportsionaalne jätta kinnisvarabüroo maakleritasust ilma ning tal on siiski õigus tasule (vähendatud ulatuses), sest asjas nähtub, et maakler oli aktiivselt tegev kinnistu müügiks ettevalmistamisel, s.o ostjale maja näitamisel, broneeringulepingu sõlmimisel, notariaja planeerimisel, hindamisakti korraldamisel ostjaga ja maakler järgis müüja antud juhiseid ning vastas ostja esitatud küsimustele seoses kavandatava tehinguga.

Kinnisvarabürood esindas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Rahel Behrsin.