fbpx

TARK saavutas Eesti Raudteele miljonivaidluses võidu

Vaidlus puudutas Eesti Raudtee AS-i tegevust Tallinn-Haapsalu raudteelõigu ehitustegevuses. Meedias laialdast kõlapinda leidnud kohtuasja algatas ettevõtja, kelle hinnangul oli riigiettevõte ehitustegevuse käigus ära kasutanud võõrast muldkeha ehitusmaterjalina, mille tõttu pidavat Eesti Raudtee maksma kahjuhüvitist. Tegemist oli õigusteoreetiliselt olulise ning põhimõttelist tähendust omava vaidlusega, kuivõrd menetluses lahati muu hulgas maareformi printsiipe ja selle käigus toimunud õiguste riivete õiguspärasust. Tõendasime kohtumenetluses, et ettevõtja hagi Eesti Raudtee vastu oli täielikult alusetu, mille tagajärjel jäeti kõik nõuded rahuldamata ja menetluskulud vastaspoole kanda.

Loe täiendavalt: https://majandus.postimees.ee/7557720/ettevotja-kaotas-miljonivaidluse-eesti-raudteega

Olulist kohtuteed vedasid partnerid Tauno Tark ja Marit Savi.